вижте ни в facebook youtube

БЮРО "ПОЛИГРАФ" ПРОВЕЖДА ПОЛИГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Полиграфското изследване по своята същност е психологично изследване, завършващо с психофизиологичен ( полиграфски) тест. Провежда се психологична беседа, проучва се социално-психологичната  среда,  проверяват се значими информации, факти и обстоятелства, анализира се невербалното поведение, проверяват се хипотези, резултатите и заключението от изследването се описват в подробен отчет и т.н.
Изследваните се проверяват дали са извършили или не определено негативно действие или действия в близко или по-далечно минало. 
Поръчители на изследването могат да бъдат ръководители на фирми или институции, отделни лица и самите изследвани. За поръчка или разяснения за полиграфското изследване, моля обадете се на посочения мобилен или стационарни телефони или пишете на посочената електронна поща. Подробности за полиграфското изследване, полиграфския метод и за всичко свързано с Полиграфа  се намират и в този сайт.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Вътрешно-фирмени (институционални) разследвания при инциденти:
- кражба на пари,  стоки,  материали,  ценности и др. 
- изтичане на класифицирана информация, издаване фирмена тайна и информация, кражба на информация и технологи;
- нанасяне на вреда на собственост или авторитет на фирма, институция, лица
- фалшифициране на документи, ценни предмети, материали, книжа и др. подобни;
- лица, извършили, имащи информация, съучастие в тежки и други престъпления
- лица, участвали в корупционни действия и др.

Подбор на кандидатслужители или служители (институции и фирми), проверяват се за:
- зависимости - алкохол, наркотици, хазарт, дългове, секти и др.;
- криминално минало и прояви;
- изтичане на класифицирана информация или фирмена тайна;
- изпълнение на договорни задължения, професионална лоялност;
- мотивация за постъпване на работа и за постоянна заетост, почтеност;
- професионална лоялност към предишен работодател;
- злоупотреби и кражби от работното място;- прояви на корупционни действия;
- истинността на подадената информация в документи за постъпване на работа и при други случаи (здравен, психичен, материален, финансов, правен, образователен статус).

Специални проверки - лоялност, сигурност, терор, рекет и други подобни.

Семейството
- лоялност към партньор, изневери;
- инциденти, кражби в семейството и близкото обкръжение;
- разкриване причини за вътрешни конфликти или проблеми в поведението на личността (параноичност, ревност, агресивност, депресия, суициди и др. подобни);
- зависимости - наркотици, хазарт, секти;

Полиграфски експертизи:
- забранени от закона сексуални действия;
- деяния, застрашаващи живота, увреждащи здравето на други лица;
- увреждане на имущество;
- психическо малтретиране;
- документни измами;
- други, непозволени от закона действия.

Индивидуална и групова подготовка, подпомагане на кандидат-полиграфисти:
- цикъл от лекции и практически упражнения;
- техническа и практическа помощ при закупуване и използване на компютъризирани полиграфски системи;
- професионално подпомагане и взаимопомощ

Можете да видите и другите ни сайтове:

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

Бюрото е основано в края на 2006 г. от Людмил Христов Стоянов. Занимава се с контактна детекция от 1997 г. На дата 24.04.2019 г. има 4280 полиграфски изследвания, по-голямата част от коите е провел индивидуално.

Людмил Стоянов е завършил висше образовани в Хумболд Университет в Берлин, специалност философия. Работил е в ИИСС като аграрен социолог (научни разработки на тема Семейно земеделско стопанство). От 1995 г. работи в Института по психология към МВР като социален психолог и полиграфски изследовател. По-известно полиграфско разследване, в което активно участва, е случаят с журналистката от в. "Труд" Ани Заркова. По-значима социално психологическа разработка - "Социална власт, социални и професионални достижения и професионална ефективност на оперативните работници от НСС".
От 1998 г. работи в първата частна фирма за детекторски разследвания в България - Диаконсулт ООД (2 г.), после във втората фирма, включваща детекторска дейност в предмета на своята дейност - Пси Контракт ООД (4 г.).

Станислав Илиев Цветков е завършил висше образование в СУ "Климент Охридски", специалност "българска филология" и втора специалност "философия". От 1980 г работи като служител в системата на МВР и Правосъдието. Първоначално е инспектор по сигурността в затворническо общежитие "Кремиковци" към затвора София, по-късно - кадровик в Софийски затвор, а от 1985г. е в Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието. Отговаря за подбора и назначаването на офицерския състав в Местата за лишаване от свобода. От 2000г. до 2005г. е кадровик, а след това регионален Директор за Северна България в охранителна фирма "Дага - полис" АД. за периода 2005г. - 2012г. е пробационен служител в Областна пробационна служба София - град към Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието. Има над 2000 случая на изпълнение на присъди "лишаване от свобода" и "пробация". На дата 24.04.2019 г. има 1550 самостоятелни полиграфски изследвания.

Завършил е 60-часов курс за работа с компютъризиран полиграф и практическо използване на полиграфския метод под ръководството на Людмил Стоянов - сертифициран полиграфист и член на Българската полиграфска асоциация.

СЕРТИФИКАТИ

ПОЛИГРАФСКИ СИСТЕМИ

Бюро "Полиграф" използва за полиграфските си изследвания компютъризирана 8 канална полиграфска система CPS II и 5 канален CPS PRO, производство на
компания Столтинг.

Полиграфските системи се включват чрез USB порт в лаптоп и са изключително компактни, събират се в обикновена чанта за преносим компютър.

ПРОЦЕДУРА НА ПОЛИГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

Полиграфското изследване се провежда както в офиса на нашата фирма "Арете - Бюро Полиграф", така и на територията на фирмата поръчител.
Изследванията се извършват във всяко селище на страната. Необходимо условие за това е: поръчителя да предостави едно сравнително тихо помещение, стол с облегалки за ръце и без колелца, маса или бюро. При студено време помещението трябва да е затоплено. Необходимо е в близост да има хигиенен възел и топла вода.
Изследването трае от 2 до 4 часа (средно около 3 ч.) и е доброволно. Бюрото разполага с два полиграфа и може дневно да извърши изследвания на до 6 лица, разбира се при желание и възможности на поръчителя да състави график и да подаде за изследване 6 човека. Графикът обикновено е следният: 2-ма от 9 ч.; 2-ма от 12 ч.; и 2-ма от 15 ч.

Полиграфският тест проверява издигнатите от изследователя по време на психологическото събеседване хипотези, които се представят като твърдения (отговори на въпроси) на изследвания в стандартни полиграфски въпросници (тестове). Изследващият, с помощта на изследвания, формулира конкретно въпросите в теста. Тяхното съдържание и значение се обсъждат поне два пъти. Необходимо е да се постигне "съвпадение" на разбирането на значението на въпросите между изследвания и изследващия. Едва след това се провежда т.н. инструментален тест: въпросите се задават от изследващия на изследвания, който е вече с прикачени датчици и психофизиологичните му реакции се записват от компютърната програма. Отговорите на тестовите въпроси са само "Да" или "Не". Оценява се времето от около 30 секунди, от задаването на въпроса до задаването на следващия въпрос. Въпросите са кратки, ясни и еднозначни. Не се задават въпроси, които преди това не са обсъдени с изследвания.

По време на инструменталния тест някои от предварително обсъдените въпроси се повтарят няколко пъти, редът им на задаване не се знае от изследвания. Инструменталният тест трае от 10 до 20 минути, само в някои случаи, когато се пускат повече тестове, може да трае повече.
Резултатите могат да се оповестят от изследващия малко след изследването, но официалната, крайната, оценка се съобщава 24 часа след приключване на изследването. Тя фигурира в отчета за изследването и е съпроводена от подписа на полиграфския изследовател под заключението. Във някои случаи са възможни отклонения от експресната оценка.
Заключението е, в преобладаващото болшинство случаи, категорично - "лъжа" или "истина" и се отнася до отговора на всеки конкретен, значим въпрос. То се базира на количествена оценка, според норматив. Има и неопределени резултати, но това е при малък брой случаи. При такава ситуация обикновено се препоръчва повторно изследване
Оценява се всяка една от трите физиологични следи: дишане, кардио и КГР. Крайната оценка е съвкупност от тези три отделни оценки. Тъй като значимите въпроси се повтарят, имат и поне две оценки. Крайната оценка винаги е една и е всеобхватна. Не се допускат изключване на отделни полиграми от оценката!
Обективността (валидност) на оценката (изтеглете кодека за видиото) при еднотематичен тест е над 98 %! Каквито и да са форматите на тестовете, които се пускат от различните полиграфисти, винаги може и трябва да се стигне до оценка на една тема (оценка дали е извършено или не едно конкретно негативно действие)!
По време на изследването се прави видео-аудио запис на инструменталния тест, понякога и на цялото изследване. Записът се извършва от видеокамера с качество на ДВД или уебкамера. Той се съхранява на магнитен носител - HDD или DVD и се пази поне 3 години в архива на "Бюрото".
Информацията от полиграфските изследване на всички изследвани лица се съхранява в архива на "Бюрото". В архива на изследваните лица влиза:

  • Отчет за проведено полиграфско изследване, включващо данни за изследваното лице, ситуацията на случая, релевантните въпроси, които са зададени по време на теста, запис на полиграмите и цифровата им оценка, резултатите и заключението от психофизиологичното изследване.

  • Саморъчно подписана декларация за съгласие за участие в полиграфското изследване

  • видео-аудио запис на инструменталния тест или полиграфското изследване

* Всички документи, с изключение на Декларацията за доброволност, се архивират на магнитен носител.

На поръчителя (клиента) се предоставя отчет за проведеното полиграфско изследването,  на место в офиса на фирмата ни се дава възможност за преглеждане на видео записа на инструменталният тест (по желание), касов бон или фактура за проведено психофизиологично изследване.  При неопределен резултат, ако желае клиента се предлага повторен тест, който не се заплаща.
Спазва се принципа за конфиденциалност по отношение на  придобитата в процеса на  изследването фирмена или личностна информация. Фирмата е регистрирана  по Закона за защита на личните данни.


Полиграми на лица, извършили негативните действия, за които се питат в теста. Те дават неискрени отговори - "Лъжа"


Полиграми на лица, които не са извършили негативните действия, за които се питат в теста. Те дават искрени отговори - "Истина"

МЕДИЙНИ ИЗЯВИ

Участие в предаването "Цената на истината" на живо - 19.11.2009 г.", изследване, позиция в казуса Борислав Илинов.
Резултати от полиграфското изследване на Борислав, проведено от Ромео Вречко в Република Сърбия:

Предаването на живо 1 част Предаването на живо 2 част Резултатите от изследването в Сърбия

Предаване по БТВ: Споко плейър от 2007-07-14 09:30:00Последно обновяване на сайта: 24.04.2019 г.

за нас     полиграфски метод      услуги      цени      контакт      полезни връзки